cách xem ngoại cảnh nhà

Kinh nghiệm giúp bạn xem ngoại cảnh khi đi mua nhà

204218baoxaydung-1-1447712317

Sau lưng nhà có con đường xiên thẳng vào nhà hoặc xiên chéo qua nhà như thanh kiếm chĩa vào