cây dâu trong phong thủy

Một số loại cây không nên trồng trong vườn vì đem lại điềm xấu

20151015112106-ae03

Tương tự cây liễu, cây dương cũng được cho là loại cây dễ dẫn dụ ma quỷ vào nhà do