chuẩn phong thủy

Nên chọn và làm nhà hướng nào là chuẩn phong thủy nhất?

092931baoxaydung-image001-1436525450

Nếu bạn thuộc nhóm tuổi hợp “Đông tứ trạch” và có được nhà hướng Nam, vừa hợp hướng vừa hợp